Egészséghetünk második napja

Résztvevők száma: 40 fő

Az egészséghét második napját a Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában rendeztük meg. 

Az intézmény feladat ellátási körébe tartoznak a tanköteles korú sajátos nevelés igényű, tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott és a pervazív fejlődési zavarban szenvedő autista/ autisztikus tanulók nevelése, oktatása. A tanulók jelentős százaléka Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye különböző településein élők közül kerül ki, akik 150 férőhelyes kollégiumban igény szerint részesülnek. A tanulók kb. egyharmada bejáró - főleg Nyíregyházáról és a város környéki településekről. A délutáni programokat az enyhe értelmi fogyatékos gyerekek alsó évfolyamainak szerveztük, azaz a tanulásban akadályozottak 1., 2., 3., és 4. évfolyama vett részt a versenyeken az őket kísérő gyógypedagógusokkal együtt.
A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésében a játékot naponta biztosítani kell.
A játékformák kiválasztásánál figyelembe vettük azt a fokozatosságot, amelyet az értelmi - és az érzékszervi, valamint az életkori sajátosság diktál.

Játékformák:
– Utánzó játék,
– Konstrukciós játékok,
– Szerepjátékok
– Szabályjátékok,
– Sportjátékok
– Személyiségfejlesztő játékok.
Az értelmi sérült gyermek nem csak kognitív területen marad el a fejlődésben kortársaitól, hanem szomatikusan is. Ez általában megmutatkozik az eltérő testméretekben, valamint a megkésett mozgásfejlődésben is. 
Mivel a mozgás önmaga és környezete megismerésének alapvető feltétele, ezért értelemszerűen ez a megkésett motorikus fejlődés még inkább erősíti az értelmi és megismerő funkciók fejlődésének zavarát. Tehát tágabb értelemben a mozgásra nem csak hely-, vagy helyzetváltoztatás miatt van szükség, hanem feltétele az egyes kognitív és pszichés funkciók kialakulásának, fejlődésének is. 
Természetesnek vesszük, hogy lép, fut, leguggol, stb. valaki. Pedig egy akaratlagos mozgás szabályozása bonyolult idegi folyamatokon át (az agykéregből az extrapiramidális rendszeren keresztül) jut el az izmokhoz, ugyanakkor hasonló módon visszajelző területek is érkeznek az agykéregbe az egyes perifériákról. Még a legkisebb mozdulat is idegkapcsolatok szövevényes sorozatán alapszik. A mozgás során a látási analizátor biztosítja a mozgással kapcsolatos és szükséges térbeli tájékozódást. 
A mozgás tehát- kedvező élettani hatása mellett- a pszichés, szenzoros és kognitív funkciók fejlesztésében egyaránt nélkülözhetetlen. 
A sportjátékok során állóképességet, kitartást, egymás segítését, valamint közösségi érzést is fejlesztünk, mindazon túl, hogy a mindennapos mozgás az életvitelszerű alkalmazás begyakorlásának leghatékonyabb eszköze lehet.
A mozgás teherbírást, edzettséget ad, testi és lelki alkalmazkodásra késztet. Megelőzi és kezeli a testi és lelki ártalmakat. Az örömszerzés, szórakozás, a versenyélmények megélésének színtere.
A mozgás hozzájárul az egész életen át tartó tanulás fizikai és szellemi megalapozásához.
Fejlődnek hatására az erkölcsi, akarati tulajdonságok.
A programok jó lehetőséget biztosítottak a résztvevők együttműködésére, tanár-tanár, tanát-diák, diák-diák között, továbbá a kommunikáció fejlődését, az egymásra figyelést, az együtt tevékenykedést.
Összegzésként elmondható hogy a színes, és változatos programok felkeltették a tanulók érdeklődését s mivel véleményük figyelembe vételével történt a tervezés, így aktívak voltak végig a rendezvény folyamán. A fent említett játékformák közül a sportjátékokkal tudtunk a pályázati programban a délutáni tevékenységrendben örömszerző, szórakoztató mozgásfejlesztést végezni. A résztvevőket motiválta, hogy a feladatok végén eredményhirdetés keretében nyilvánosan, a csoport elismerő tekintetei össztűzében érmeket, ajándékokat vehettek át, ami az élményt még inkább emlékezetessé tette.

Programunk a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1297 számú "Együtt Egymásért az egészséges életmód jegyében" című projekt keretében valósult meg.

Elérhetőség

Asztalos Attila - 06203658767

Facebook

Vezetőség

Stankóczi László
elnök
elnökségi tag

Az egyesület vezetője vagyok a megalakulástól, feladatom a szakmai feladatok irányítása, az egyesülettel járó kötelezettségek ellátása, egy személyi képviselete, programok szervezése és operatív munka. 

 


Asztalos Attila
alelnök
elnökségi tag

Az egyesület alelnöki tisztségét töltöm be megalakulástól. A gazdasági vezetést végzem, részt veszek az operatív munkában, teljes körű szervezésben. Az egyesület Közösségi és Szolgáltató Házának vezetője vagyok. 

 


Bányász Mihályné
titkár
elnökségi tag

Több éve vagyok az egyesület tagja. A titkári tisztség számomra új kihívás az egyesületben, de bízom abban, hogy más szervezeti tapasztalataimnak köszönhetően és a szervező, rendező készségemet kamatoztatva az egyesület profitálhat ambícióimat felhasználva.

 

Kopjáry Istvánné
Felügyelő Bizottság elnöke

A versenyszférában dolgozom lassan 30 éve. Az összegyűlt tapasztalatom, tudásom a non-profit szférában is kamatoztatható, a Felügyelő Bizottság elnöki tisztségét töltöm be. Imádom a társaságot, a jó hangulatot, az értelmes időtöltést, s magam is kezdeményezem az ilyen típusú eseményeket.

 

Kozák Sándorné
Felügyelő Bizottsági tag

Emberközpontúságom valószínűleg abból fakad, hogy több éve egészségügyi területen dolgozom, érzékeny, beteg emberekkel foglalkozom. Ezért jól érzem magam ebben az egyesületben, ami ugyancsak a humánumra épít, s tudásomat a Felügyelő Bizottságban kamatoztatom.

 


Bányász Éva
Felügyelő Bizottsági tag
jelnyelvi oktató

Pénzügyi végzettségemmel a Felügyelő Bizottság tagja lettem, de a számok világán kívül a közösség építés és a jelnyelv oktatás alap és középszinten a feladatom. Rendezvény szervezésben és a sportos, mozgásos szabadidős programok szervezéséből veszem ki a részem.

 

Orosz Mihály
elnökségi tag
marketing referens
jelnyelvi oktató

 Feladatom az alap- és középfokú jelnyelv tanfolyamok vezetése. Karban tartom az egyesület külső web kommunikációs felületeit, valamint az egyesület nyomtatott sajtóanyagainak elkészítéséért, arculatáért felelek.

 Dr. Nagy Péter
egyesület jogásza

 Az egyesület jogsegélyszolgálatát irányítom, segítséget nyújtok minden hozzánk fordulónak, segítem klienseink ügyeit. Előadásokat tartok rendezvényeken, részt veszek az egyesület programjainak szakmai megvalósításában.