Egészségnap Szakolyban

Az egészségnapot egy előadásból és négy csoportfoglalkozásból állítottuk össze. A résztvevők összlétszáma 52 fő volt. Azért ezt a helyszínt választottuk a programok megvalósításához, mivel úgy gondoltuk, hogy az Ápoló-Gondozó Otthon dolgozóinak a folyamatosan emocionálisan megterhelő munkakörök és feladatok fokozott pszichés igénybevételének csökkentésére alternatívákat tudunk mutatni, mint például a szakdolgozók kiégésének megelőzése érdekében feszültségcsökkentő stratégiák bemutatása, módszerek elsajátításával, a munka során jelentkező stresszhelyzetek kezelését, oldását. Külső és belső konfliktusaink, szerepeinkből adódó feszültségek, konfliktuskezelési stílusok feltérképezése, és adaptívabb technikák elsajátítása. Empátia, tolerancia, érzelmi intelligencia fejlesztése.
Az előadás tartalmazta a burn out szindróma elméleti hátterét, a kiégés rizikófaktorait, előrejelzőit, tüneteit. Prevenciós és megoldási lehetőségeket. A megbeszélés során a nagy érdeklődésre való tekintettel sok figyelmet szenteltünk a kiégéssel kapcsolatos veszélyeztetettség rövid felmérésére, egyéni fejlődési utak keresésére. Melynek eredménye: az anyagi és erkölcsi elismerés hiánya kimagasló. A megkérdezettek jelentős része negatív élményként éli meg a napi munkáját. Általában megerősítést, visszajelzést nem kapnak. A megkérdezettek összességében mégis úgy érzik, hogy szeretnek itt dolgozni és érdekli őket ez a terület. A munkahely változtatás esetükben csak anyagi okok miatt jönne létre. 
Elmondható, hogy keresnek valamilyen rekreációs lehetőséget problémáik megoldására, megtalálják a gyógyító személyt saját környezetükben. Működik az öngyógyítás, ennek ellenére megjelennek igen komoly tüneteket a szakdolgozók között.
Összességében elmondható, hogy egy igen hasznos és sikeres programot valósítottunk meg Szakolyban. 

Programunk a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1297 számú "Együtt Egymásért az egészséges életmód jegyében" című projekt keretében valósult meg.

Elérhetőség

Asztalos Attila - 06203658767

Facebook

Vezetőség

Stankóczi László
elnök
elnökségi tag

Az egyesület vezetője vagyok a megalakulástól, feladatom a szakmai feladatok irányítása, az egyesülettel járó kötelezettségek ellátása, egy személyi képviselete, programok szervezése és operatív munka. 

 


Asztalos Attila
alelnök
elnökségi tag

Az egyesület alelnöki tisztségét töltöm be megalakulástól. A gazdasági vezetést végzem, részt veszek az operatív munkában, teljes körű szervezésben. Az egyesület Közösségi és Szolgáltató Házának vezetője vagyok. 

 


Bányász Mihályné
titkár
elnökségi tag

Több éve vagyok az egyesület tagja. A titkári tisztség számomra új kihívás az egyesületben, de bízom abban, hogy más szervezeti tapasztalataimnak köszönhetően és a szervező, rendező készségemet kamatoztatva az egyesület profitálhat ambícióimat felhasználva.

 

Kopjáry Istvánné
Felügyelő Bizottság elnöke

A versenyszférában dolgozom lassan 30 éve. Az összegyűlt tapasztalatom, tudásom a non-profit szférában is kamatoztatható, a Felügyelő Bizottság elnöki tisztségét töltöm be. Imádom a társaságot, a jó hangulatot, az értelmes időtöltést, s magam is kezdeményezem az ilyen típusú eseményeket.

 

Kozák Sándorné
Felügyelő Bizottsági tag

Emberközpontúságom valószínűleg abból fakad, hogy több éve egészségügyi területen dolgozom, érzékeny, beteg emberekkel foglalkozom. Ezért jól érzem magam ebben az egyesületben, ami ugyancsak a humánumra épít, s tudásomat a Felügyelő Bizottságban kamatoztatom.

 


Bányász Éva
Felügyelő Bizottsági tag
jelnyelvi oktató

Pénzügyi végzettségemmel a Felügyelő Bizottság tagja lettem, de a számok világán kívül a közösség építés és a jelnyelv oktatás alap és középszinten a feladatom. Rendezvény szervezésben és a sportos, mozgásos szabadidős programok szervezéséből veszem ki a részem.

 

Orosz Mihály
elnökségi tag
marketing referens
jelnyelvi oktató

 Feladatom az alap- és középfokú jelnyelv tanfolyamok vezetése. Karban tartom az egyesület külső web kommunikációs felületeit, valamint az egyesület nyomtatott sajtóanyagainak elkészítéséért, arculatáért felelek.

 Dr. Nagy Péter
egyesület jogásza

 Az egyesület jogsegélyszolgálatát irányítom, segítséget nyújtok minden hozzánk fordulónak, segítem klienseink ügyeit. Előadásokat tartok rendezvényeken, részt veszek az egyesület programjainak szakmai megvalósításában.