Deviációk - Bíró Judit - Könyvajánló

Deviációk

Stigma" és „igazságosság": mindkettő személyközi kapcsolatokra utal; egymással szembe kerülő társadalmi aktorok ítéletei nélkül egyikről sem igen lehet beszélni. Mindkettő azon emberi igényből ered, hogy értelemmel ruházzuk fel tapasztalatainkat. Mindkettő abban segíti az egyént, hogy a világot rendezettnek érezze maga körül. Végül: mindkét fogalom „normatív" kérdések körül forog: mit „kellene" és mit „nem kellene" tenni.
S. C. Ainlay - E Crosby
 
A történelem tanulmányozása, a humanisták és a társadalomtudó¬sok munkáján alapulva, felfedheti a stigmáról való gondolkodá¬sunk mögöttes struktúráját, szabadságot adva nekünk, hogy - ha akarunk - a dolgok mögé nézzünk.
H. M. Solomon
 
Bodley szerint nem lehet „benszülötté válni". Azt tenni, amit a kör¬nyezet elvár; a „helyünkre" találni abban a miliőben, amelyet rész¬ben megteremtünk, részben kapunk, egyszerre ered szándékos¬ságból és egyszerre a túlélés parancsa. Nem segíthet, de válasz ér¬kezhet rá - és kirekesztés.
L. D. Harman
 
A mészárlás képei borítják a patriarchális kultúrát.
C. J. Adams
 
A graffitizés viszonylag biztonságos módszer a törvénnyel és a tör¬vény kikényszerítőivel szembeni ellenállás kinyilvánítására; ezért van szükségük és hajlandóságuk a graffitiseknek arra, hogy egy¬más közti és a súlyosabb bűncselekményeket elkövető társaikkal folytatott kommunikációjukban is oly nagy becsben tartsák a graf- fiti törvénytelen voltát.
R. Lachmann
 
 
Egyesületünk "Családi drogprevenció a könyvtárban" című prevenciós programjának keretében bemutatásra került könyv. A programra látogatók kölcsönözhetik is a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár jóvoltából.
 
 
A 2012. június 30-ig minden szombaton megrendezésre kerülő klubfoglalkozásokra szülőket, felnőtteket, fiatalokat, tiniket egyaránt várunk, ahol az előadások mellett kreatív foglalkozásokat, XBOX Kinect játékokat, teaházat is igénybe vehetnek az érdeklődők.
A programon való részvétel ingyenes! 
 
Programunk a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával és a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével valósul meg.

Elérhetőség

Asztalos Attila - 06203658767

Facebook

Vezetőség

Stankóczi László
elnök
elnökségi tag

Az egyesület vezetője vagyok a megalakulástól, feladatom a szakmai feladatok irányítása, az egyesülettel járó kötelezettségek ellátása, egy személyi képviselete, programok szervezése és operatív munka. 

 


Asztalos Attila
alelnök
elnökségi tag

Az egyesület alelnöki tisztségét töltöm be megalakulástól. A gazdasági vezetést végzem, részt veszek az operatív munkában, teljes körű szervezésben. Az egyesület Közösségi és Szolgáltató Házának vezetője vagyok. 

 


Bányász Mihályné
titkár
elnökségi tag

Több éve vagyok az egyesület tagja. A titkári tisztség számomra új kihívás az egyesületben, de bízom abban, hogy más szervezeti tapasztalataimnak köszönhetően és a szervező, rendező készségemet kamatoztatva az egyesület profitálhat ambícióimat felhasználva.

 

Kopjáry Istvánné
Felügyelő Bizottság elnöke

A versenyszférában dolgozom lassan 30 éve. Az összegyűlt tapasztalatom, tudásom a non-profit szférában is kamatoztatható, a Felügyelő Bizottság elnöki tisztségét töltöm be. Imádom a társaságot, a jó hangulatot, az értelmes időtöltést, s magam is kezdeményezem az ilyen típusú eseményeket.

 

Kozák Sándorné
Felügyelő Bizottsági tag

Emberközpontúságom valószínűleg abból fakad, hogy több éve egészségügyi területen dolgozom, érzékeny, beteg emberekkel foglalkozom. Ezért jól érzem magam ebben az egyesületben, ami ugyancsak a humánumra épít, s tudásomat a Felügyelő Bizottságban kamatoztatom.

 


Bányász Éva
Felügyelő Bizottsági tag
jelnyelvi oktató

Pénzügyi végzettségemmel a Felügyelő Bizottság tagja lettem, de a számok világán kívül a közösség építés és a jelnyelv oktatás alap és középszinten a feladatom. Rendezvény szervezésben és a sportos, mozgásos szabadidős programok szervezéséből veszem ki a részem.

 

Orosz Mihály
elnökségi tag
marketing referens
jelnyelvi oktató

 Feladatom az alap- és középfokú jelnyelv tanfolyamok vezetése. Karban tartom az egyesület külső web kommunikációs felületeit, valamint az egyesület nyomtatott sajtóanyagainak elkészítéséért, arculatáért felelek.

 Dr. Nagy Péter
egyesület jogásza

 Az egyesület jogsegélyszolgálatát irányítom, segítséget nyújtok minden hozzánk fordulónak, segítem klienseink ügyeit. Előadásokat tartok rendezvényeken, részt veszek az egyesület programjainak szakmai megvalósításában.